ส่วนหัวแบบฟอร์มล็อคอิน

ส่วนท้ายแบบฟอร์มล็อคอิน
เครื่องรางมาตราฐานทั้งหมด
ส่วนหัวของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย

ร้านค้าทั้งหมด :254 สินค้าทั้งหมด :11,438 ผู้ชมทั้งหมด :29,860,704 ผู้ชมวันนี้ทั้งหมด :1,176

ส่วนท้ายของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย
ส่วนหัวของกรอบแบนเนอร์
ปฏิทินงานประกวด
ส่วนท้ายของกรอบแบนเนอร์
ส่วนหัวของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนท้ายของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนหัวของกรอบรายการเครื่องรางมาตราฐานล่าสุด
ชื่อเครื่องราง :
Masterpiece พระอุปคุตพม่า พระแห่งโชคลาภคุ้มกันภั
ราคา :
มาใหม่
รายละเอียด :

Masterpiece พระอุปคุตพม่า พระแห่งโชคลาภคุ้มกันภัย เนื้อผงว่าน ลงรักชาดทอง เก่าเกิน 100 ปี วิจิตรงดงามควรคู่กับการบูชา ขนาดเล็ดห้อยคอได้ ยากที่จะหา

พระอุปคุตพม่าเป็นรูปเคารพที่สร้างขึ้นแทนพระอรหันต์สาวกสำคัญรูปหนึ่ง ซึ่งได้รับการยกย่องว่า มีความเป็นเลิศทางอิทธิฤทธิ์ ในสมัยหลังพุทธกาล เช่นเดียวกันกับที่ พระโมคคัลลาน์ ได้รับการยกย่องสมัยเมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์ชีพ ชาวพม่ารามัญนับถือพระอุปคุตเถระ กันเป็นจำนวนมาก จึงมีการแกะสลักรูปบูชาของท่านขึ้นมาคนพม่าเชื่อว่าพระอุปคุตนั้นท่านแบ่งภาคไปอยู่ในมหาสมุทรทิศต่างๆทั้ง ๘ ทิศ และอยู่กึ่งกลางมหาสมุทรอันเป็นทะเลน้ำนมด้วย การบูชาพระอุปคุตของพม่าจึงมักบูชา ๔ องค์ ๘ องค์ เป็นต้นพระอุปคุตท่านนี้เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดและมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับ “หลวงปู่โลกอุดร” ครูบาอาจารย์หลายท่านยืนยันว่าท่านก็คือหลวงปู่โลกอุดรพระองค์หนึ่งด้วยที่ชอบมาในรูปของ “หลวงตาดำ” ใส่จีวรแบบขอไปที ดูตลกๆ พระอุปคุตท่านนี้ได้อธิษฐานจิตไว้ว่าจะดำรงสังขารอยู่ดูแลพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมจนครบ ๕ พันปี ดังนั้น ในทุกวันนี้พระอุปคุตท่านก็ยังดำรงคงสังขารไว้ ผู้ได้ฌานสมาธิก็สามารถถอดจิตไปกราบท่านใต้เกษียรสมุทรได้

สนใจพระเครื่อง-เครื่องราง ติดต่อสอบถม {แจ็คเชียงดาว} โทร 0810312139 ID LINE 0810312139 วัตถุมงคล รับประแท้กัน 100 % รับเช่าจัดหาแลกเปลียน รับฝาก วัตถุมงคล มีหน้าร้านอยู่ที่ตลาดพระเครื่องทิพเนตรเชียงใหม่ ซ.5 ร้านแจ็คเชียงดาว

ชื่อร้าน :
เบอร์โทรศัพท์ :
0810312139
จำนวนผู้ชมขณะนี้ :
1
ส่วนท้ายกรอบรายการเครื่องรางมาตราฐานล่าสุด
ส่วนหัวของกรอบ Banner
ส่วนหัวของกรอบ Banner