ส่วนหัวแบบฟอร์มล็อคอิน

ส่วนท้ายแบบฟอร์มล็อคอิน
เครื่องรางมาตราฐานทั้งหมด
ส่วนหัวของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย

ร้านค้าทั้งหมด :254 สินค้าทั้งหมด :11,423 ผู้ชมทั้งหมด :32,522,021 ผู้ชมวันนี้ทั้งหมด :1,394

ส่วนท้ายของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย
ส่วนหัวของกรอบแบนเนอร์
ปฏิทินงานประกวด
ส่วนท้ายของกรอบแบนเนอร์
ส่วนหัวของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนท้ายของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนหัวของกรอบรายการเครื่องรางมาตราฐานล่าสุด
ชื่อเครื่องราง :
กะลาจารยันต์ ราหูล้านนา
ราคา :
โชว์เครื่องราง
รายละเอียด :

กะลาราหูล้านนา สองชิ้นจารกำกับหน้า-หลังครับ เข้มขลังอย่างยิ่ง

ในตำราทักษามหาพยากรณ์นั้นกล่าวว่า  เมื่อบุคคลใดก็ตามถูกพระราหูเสวยอายุแล้ว  ในช่วงเวลานั้นจะเกิดความรุ่มร้อนมีเคาระห์ต่าง ๆ เพราะพระหูนั้นเป็นความมืด  เป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัว  แม้ยามที่พระราหูจะจรพ้นจากการเสวยอายุไปก็ยังแผลงฤทธิ์ถีบเท้าจากอีกด้วยจึงกำหนดเอาไว้ว่าเมื่อพระราหูเสวยอายุจักต้องทำพิธีต้อนรับพระราหู หาไม่จะเดือนร้อนจนไม่อาจประคองตัวได้  และสิ่งหนึ่งที่โบราณใช้บรรเทาฤทธิ์พระราหูก็คือกะลาตาเดียว  นั่นเอง

สิทธิการิยะ -  จะกล่าวถึงยันต์สุริยประภา  ทั้งสองยันต์นี้  เป็นพระยายันต์ที่ประเสริฐกว่ายันต์อื่นใดในโลกถ้าบุคคลผู้ใดปรารถนาสมบัติ  พัสดุเงินทอง  แก้วแหวนทุกประการ  จงให้สร้างพระยันต์นี้ขึ้นมาบูชาเถิด  มีตำนานกล่าวมาว่า  ในกาลภายภาคหน้าจักมีทุกข์ภัยเวทนาหาสมบัติบ่มิได้  จึงใคร่จะช่วยทุกข์แห่งมนุษย์ทั้งหลาย  ฤๅษีตนหนึ่งจึงสร้างพระยันต์ขึ้น  ยันต์หนึ่งชื่อ  “ยันต์สุริยประภา”  อีกตนหนึ่งก็สร้าง  “ยันต์จันทรประภา”  ขึ้น

         ผู้ที่จะทำยันต์ทั้ง  2  นี้  ให้กากะลามะพร้าวตาเดียวเอามาแกะเป็นรูปพระราหูอมจันทร์อันหนึ่ง  พระราหูอมอาทิตย์อันหนึ่ง  จึงให้ลงยันต์สุริยประภาที่พระอาทิตย์  (กุเสโต  ฯลฯ)  พระยันต์ทั้งสองนี้เป็นของหาค่ามิได้  จะหาสิ่งใดมาเทียบเทียมได้ยากแม้ว่าสมบัติบรมจักรพรรดิ์ก็ดีสมบัติพระอินทร์หรือดวงแก้วมณีโชติ  ก็หาอาจเปรียบเทียบพระ-
ยันต์ทั้ง  2  นี้ได้

         ผู้ใดที่หวังความเจริญในลาภยศ  และอยากจะมั่งมีทรัพย์สินเงินทอง  ก็ให้คิดสร้างขึ้นเถิด  เมื่อจะทำพระยันต์นี้ให้แต่งเครื่องบัตรพลี  ขวัญข้าว  ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนเท่ากับกำลังพระอาทิตย์ – พระจันทร์  ให้ตกแต่งอาสนะขึ้น2  ที่   บูชาสักการะด้วยข้าวตอกดอกไม้  ธูปเทียนมาบูชาพระอาทิตย์สิ่งละ  6  บูชาพระจันทร์สิ่งละ  15  ให้เลือกเอาวัน ที่มีฤกษ์ดี  เช่น  วันเพ็ญ  วันสุริยคาส  วันจันทร์คาสเมื่อจะกระทำนั้นให้ชำระตัวให้บริสุทธิ์สะอาดเสียก่อนแล้วจึงกระทำพิธี

         ยันต์สุริยประภา  (พระอาทิตย์)  และยันต์จันทรประภา  (พระจันทร์)  ทั้งสองนี้เวลากลางวันให้บูชาและปลุกเสกยันต์สุริยประภา  เวลากลางคืนให้บูชาและปลุกเสกยันต์จันทรประภา  เมื่อกระทำแล้วให้เสกด้วยคาถาใส่ในตลับทอง  เอายันต์จันทรประภาใส่ตลับเงิน  ให้จุนเจิมด้วยแป้งหอม  น้ำมันหอม  แล้วบูชาไว้เมื่อจะใช้ให้ตามอุปเท่ห์  ดัง-
กล่าวนี้

         ถ้าหากท้าวพระยาเจ้านายท่านโกรธให้เอายันต์สุริยประภานั้น  จุ่มเจิมด้วยเครื่องหอม  ท่องคาถาสุริยประภา3  ครั้ง  จึงนำเอาติดตัวไป  ท่านเห็นหน้าเข้าหายโกรธเคืองสิ้น ถ้าบริวารข้าคนหลบหนีไปให้เขียนชื่อผู้หลบหนีไปนั้นใส่กระดาษ  แล้วอายันต์จันทรประภาทับเสกด้วยคาถาจันทรประภาผู้นั้นจะกลับคืนมา  ถ้าจะปลูกพืชผลให้เจริญงอกงามทุกชนิด  ให้เอายันต์จันทรประภามาเสกด้วยคาถาจันทรประภา  แล้วให้สวดมนต์บทนี้อีกบทหนึ่งคือ

        โอมเขยยะสัมปัตติ  มหาเขตยะสัมปัตติ  เชยยันติโอมทุเร  ทุเร  สวาหะ  เลิกมัตตะ  สวาหะฯ  7  ครั้ง  แล้วทำใจให้ดี  อธิษฐานเอาเถิดให้ผลงอกงามเจริญดี ยันต์สุริยประภาและจันทรประภาทั้ง  2   ยันต์นี้ใช้ได้  108  ประการแล  ผู้คนก็เคารพยำเกรงหูตาก็แจ่มแจ้งอายุก็ยืน  ผมก็มิหงอก  ท่านให้เอายันต์จันทรประภานั้นแช่น้ำมันหอม  เอาน้ำมันนั้นทาผม  ไปหาเจ้านายท่านเอาน้ำมันนั้นหุงขี้ผึ้งสีปาก  เอาขี้ผึ้งนั้นทาสีปากเสกด้วยคาถาจันทรประภา  ไปหาเจ้าคนนายคน  ท่านเมตตาเรา

         บุคคลผู้ใดปรารถนาวัตถุสิ่งไรก้ดีให้เอายันต์จันทรประภาใส่อับเงิน  และเอายันต์สุริยประภาใส่อับทองคำบูชาทุกวันให้เอาขันเงินขันทองคำใส่เครื่องบูชายันต์ทั้งสองนี้  แม้ปรารถนาอันใดก็จะได้ดังใจต้องการทุกอันและบำเพ็ญไปเถิดอย่าได้ขาด  อย่าประมาทเลย พระยันต์ทั้งสองนี้ผู้ใดนับถือบูชาไว้  มิรู้อดอดยากตกทุกข์ได้ยากเลย  ให้บูชานับถือประดุจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด

เมื่อจะใช้ยันต์สุริยประภานั้นให้เอาคาถานี้นมัสการก่อน  7  จบ  

เอกะจักข์  นาฬิเกลา  สุริยะประภา  ราหูคาหาสัตตะ  ระตะนะ  สัมปันโน  มณีโชติ  ระโสยะถา  สุวัณณะ  รัชชะตะ  สะมิทธา  อะหังวันทามิ  เมสะทา

คาถานมัสการยันต์จันทรประภา  (ถ้าจะทำให้ผู้อื่นให้เปลี่ยน  “เมสะทา”  เป็น  “เตสะทา”) คาถา  2  บทนี้ให้บูชานมัสการยันต์สุริยประภาและยันต์จันทรประภาทุกวันแล

ชื่อร้าน :
เบอร์โทรศัพท์ :
0859992828
จำนวนผู้ชมขณะนี้ :

SELECT session_id FROM useronline WHERE session_id='c6e87da29ed7625de0db31e9c80a59e3' and file='/shop-detail.php?shop-id=327&product-id=28810' 145 Table './krueng_db/useronline' is marked as crashed and should be repaired