ส่วนหัวแบบฟอร์มล็อคอิน

ส่วนท้ายแบบฟอร์มล็อคอิน
เครื่องรางมาตราฐานทั้งหมด
ส่วนหัวของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย

ร้านค้าทั้งหมด :253 สินค้าทั้งหมด :11,234 ผู้ชมทั้งหมด :27,703,611 ผู้ชมวันนี้ทั้งหมด :1,785

ส่วนท้ายของกรอบสถิติเว็บไซต์เครื่องรางไทย
ส่วนหัวของกรอบแบนเนอร์
ปฏิทินงานประกวด
ส่วนท้ายของกรอบแบนเนอร์
ส่วนหัวของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนท้ายของกรอบร้านค้าแนะนำ
ส่วนหัวของกรอบรายการเครื่องรางมาตราฐานล่าสุด
ชื่อเครื่องราง :
ว่านยาสุระสะตี่สะแมง ครูบาวัดไม้ฮุง แม่ฮ่องสอน
ราคา :
ขายแล้ว
รายละเอียด :

ยาสุระสะตี่สะแมง นี้เป็นยาที่ชาวพม่าและไทยใหญ่นับถือกันมาตั้งแต่เดิม โดยมีความเชื่อกันว่าพระนางสุระสะตี่มหาเทวี ท่านเป็นเทพีผู้ยิ่งด้วยโชคลาภและปัญญา เป็นผู้อำนวยความสำเร็จทั้ง๕ประการ ผู้ได้รับอนุญาตจากพระพุทธเจ้าพระนามว่า"กกุสันธะ"พระพุทธเจ้า พระองค์แรกแห่งภัทรกัปนี้ให้เฝ้ารักษาหอพระไตยปิฎก แต่โบราณ คนจะเรียนคัมภีร์ทางไสยศาสต์นิยมกล่าวคำมนสิสารท่านก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ท่านประสาทพรอันเป็นคงคลแก่เราก่อน โบราณจารย์ท่านจึงได้สร้างยาและรูปเคารพท่าน ไว้บูชาและพกพาเพื่อความเจริญรุ่งเรืองสวัสดี พกพาไว้ติดตัวเป็นที่รักแก่คนทั้งหลาย ภูติผีปีศาจและเทวดาที่อยู่บนโลกใบนี้ย่อมมาปกปักรักษาและอำนวยพรแก่เราด้วย อนุภาพของปัญญาโอสถนี้แล

ชื่อร้าน :
เบอร์โทรศัพท์ :
081-8844425
จำนวนผู้ชมขณะนี้ :
1
ส่วนท้ายกรอบรายการเครื่องรางมาตราฐานล่าสุด
ส่วนหัวของกรอบ Banner
ส่วนหัวของกรอบ Banner